Nyheder

Partner og skatteretsadvokat Bodil Søes Petersen fylder 50 år. I de senere år har hun oplevet en stor glæde i at kombinere juraen med ledelse, men omdrejningspunktet for hendes virke vil altid være den gode og retfærdige afgørelse.

Portræt: ”Man kan ikke bare slå op i en bog, hvad der er retfærdigt”


Paragraffer har en helt særlig plads i Bodil Søes Petersens hjerte. Ikke, fordi hun nærer en særlig veneration for små løsrevne lovstumper. Eller fordi hun betragter dem som punkter i en facitliste. Det er først, når lovens elementer samles i en større helhed, at de for alvor tænder lyset i fødselsarens øjne. Det er nemlig her, paragraffer er med til at skabe et sammenhængende og retfærdigt samfund.

I skrivende stund har Bodil Søes Petersen arbejdet professionelt med jura i godt 24 år, men hendes syn på faget blev dannet allerede i studietiden.

”På universitetet blev jeg hurtigt fascineret af bid for bid at finde ud af, hvordan de forskellige hjørner i samfundet er reguleret. Men det blev endnu mere spændende, da sammenhængene begyndte at træde frem, og forståelsen for, hvorfor lovene er, som de er, voksede”, siger Bodil Søes Petersen. Med let jysk accent. Hun er født og opvokset i Horsens og blev student fra Horsens Statsskole i 1987.

Jurastudierne indledte hun i 1988 på Aarhus Universitet og afsluttede dem i 1994, hvorefter turen kortvarigt gik til Told & Skat. Der var hun i et år, før turen gik videre til Justitsministeriet. Det var travle år i departementet, og med delt tjeneste hos domstole og politi blev det en spændende og lærerig tid, som forsynede den unge jurist med værdifulde erfaringer, hun stadig trækker på den dag i dag.

Retssager, ledelse og samarbejde med unge dygtige kræfter

Efter tre år var det tid at rykke igen. Denne gang til Kammeradvokaten. Et nyt sted med en ny type udfordringer, som ikke siden har mistet fascinationskraften.

”Retssagerne greb mig virkelig. Det var og er en vildt spændende måde at arbejde på. Der er stadig ikke noget tidspunkt, som er mere intenst, end når man står i retten”, siger den nu erfarne advokat.

I de senere år er ledelse begyndt at fylde mere hos Bodil Søes Petersen, og hun beskriver det som en daglig nydelse at arbejde sammen med alle de unge dygtige kræfter i sit team. At lede og lære fra sig er på den måde blevet en ny vigtig dimension i omgangen med paragrafferne. Og så giver det at være et hold endnu bedre muligheder for at arbejde med det komplekse lovområde, skatteret er.

”Skatteret er et enormt område i sig selv, og samtidig sender det tråde ud til en mængde andre områder. Forvaltningsret. EU-ret. Formueret. Det er f.eks. også nødvendigt at kunne læse et regnskab. Og samtidig skal man selvfølgelig forstå, hvordan alle tingene hænger sammen. Man kan ikke bare slå op i en bog og se, hvad der er rigtigt og retfærdigt”, fastslår Bodil Søes Petersen.

Fritiden bliver især brugt på venner og familie. Ikke mindst den nære familie, som tæller ægtefællen Torben, datteren Barbara på 20 og sønnen Malthe på 16. Som alle elsker at rejse. Gerne til storbyer med Paris og New York som nogle af favoritterne. Fødselsdagen, den 27. marts bliver dog holdt i Rom.