Nyheder

Digitaliseringen af byggeriet tager for alvor fart i disse år, og Kammeradvokaten deltager i et større forskningsprojekt med titlen ”Digital Entrepriseret”.

Nyt forskningsprojekt: Digital Entrepriseret


Digitaliseringen af byggeriet tager for alvor fart i disse år, og Kammeradvokaten deltager i et større forskningsprojekt med titlen ”Digital Entrepriseret”.

Forskningsprojektet gennemføres ved Københavns Universitet under ledelse af professor, dr. jur. Ole Hansen i samarbejde med universitetets forskningscenter CEVIA (Center for Virksomhedsansvar), Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og en række virksomheder, heriblandt Kammeradvokaten.

Projektet beskæftiger sig med den juridiske side af byggeriets digitalisering, herunder brugen af BIM (Building Information Modelling) og VDC (Virtual Construction and Design). Projektet har særlig fokus på de retlige konsekvenser, som digitaliseringen medfører i forhold til eksempelvis ansvar, roller og samarbejdsformer. Projektet ledsages af en serie artikler, som beskæftiger sig med udvalgte emner inden for entrepriseretten samt to konferencer.

Kammeradvokatens rolle i Digital Entrepriseret

Kammeradvokaten deltager intensivt i arbejdet med advokat og partner Rasmus Holm Hansen og advokat og partner Kasper Mortensen, der blandt andet bidrager med en artikel om byggeriets digitalisering og samspillet med udbudsretten, hvilket giver mulighed for at inddrage deres mangeårige unikke erfaring med udbud og gennemførelsen af store og komplekse byggesager.

Herudover gennemfører advokat Nicolaus Falk-Scheibel en tilstødende erhvervs-ph.d., som beskæftiger sig med digitaliseringens påvirkning af entrepriserettens rolle- og ansvarsfordeling og de heraf afledte retlige konsekvenser for byggeriets aftalegrundlag. Nicolaus bliver den første i landet, der indgående har forsket i de juridiske aspekter i byggeriets digitalisering.

Forskningsprojektet vil løbe i perioden fra 2018 til 2022, og Københavns Universitet holder en åbningskonference den 28. september 2018.

Vi glæder os til at følge og deltage aktivt i projektet.