Nyheder

Kammeradvokaten har pr. 1. maj udnævnt advokat Anni Noes Westergaard til juniorpartner.

Anni Noes Westergaard udnævnes til juniorpartner


Kammeradvokaten har pr. 1. maj udnævnt advokat Anni Noes Westergaard til juniorpartner.

Anni er certificeret IT-advokat og indgår i Kammeradvokatens Team IT og Digitalisering, der består af førende specialister i IT-ret, persondataret og immaterialret. Teamet, der er et af landets største på området, rådgiver offentlige og private kunder om deres IT- og digitaliseringsprojekter lige fra idéfase til strategi, udbud, kontrakt, udvikling og udrulning samt med eventuelle klage- og retssager.

Anni er uddannet cand.jur. fra Københavns Universitet i 2009 og specialiserede sig derefter hurtigt i IT-kontrakter og -udbud heraf. Hun har siden været med helt tæt på den digitale understøttelse af det offentlige Danmark, når hun har bistået Staten og andre offentlige klienter med at anskaffe store og komplekse IT-systemer.

En stærk drivkræft

I IT-teamet beskæftiger Anni sig i høj grad også med persondataretlige forhold i en it-retlig kontekst, herunder i relation til indgåelse af databehandleraftaler og rådgivning om overdragelse af personoplysninger til tredjelande. Hun er en af drivkræfterne bag udviklingen af den succesfulde Data Protection Officer-uddannelse, som er blevet udbudt af Kammeradvokaten og Implement Consulting Group siden foråret 2017. Hun er desuden en af specialisterne, der yder rådgivning via Kammeradvokatens gratis digitale værktøj Persondatatesten.dk.

Legal 500

Det internationale ratingbureau Legal 500 har igen i 2018 udråbt Anni som "Next generation lawyers" i kategorien “Information technology”, hvor Annis ”great sense of detail” er fremhævet. En ranking som Anni også opnåede i 2017. I 2015 var hun desuden på Berlingske Business Talent100-liste, som én af landets største unge erhvervstalenter.

Anni kom til Kammeradvokaten i 2012, samme år som hun fik sin advokatbestalling. Hun blev i 2016 optaget på Kammeradvokatens intensive to-årige karriereudviklingsprogram, High Potential.