Nyheder

De fleste, der arbejder med udbud ved, at 1. juli 2018 er en skelsættende dato, hvor udbudsprocessen skal digitaliseres. Men hvad dette præcist indebærer, er måske ikke helt så klart. Få overblik over de nye krav her.

Er I klar til digitale udbud fra 1. juli?

Ordregivende myndigheder skal fra 1. juli være klar til at gennemføre hvert et skridt i udbudsproceduren digitalt.

I praksis betyder de nye regler, at ordregivende myndigheder skal anvende systemer, som ansøgere og tilbudsgivere umiddelbart kan tilgå gratis, og som bl.a. indeholder den fornødne funktionalitet til at kontrollere og logge adgangen til ansøgninger og tilbud, og som kan understøtte, at ansøgninger og tilbud ikke kan åbnes før fristens udløb.

Tilgængeligheden af materialet kan måske klares via en hjemmeside. Men, hvad så med kommunikationen under selve processen, med f.eks. rettelsesblade og når der skal afleveres. Kan den foregå via f.eks. Outlook? Det korte svar er: ”nej”, Outlook eller et andet mailprogram, er ikke nok til at opfylde de nye lovkrav om digitale udbud, som f.eks. stiller krav om adgangsstyring, muligheden for at fastsætte eller ændre datoer for åbning, at tidsstempling skal kunne fastslås med sikkerhed for at nævne et par eksempler på krav.

Du kan se alle de nye krav til digitale udbud i denne oversigt.

Kammeradvokaten kan med det elektroniske udbudssystem ”Digitale Udbud” hjælpe jer med at blive klar til 1. juli.

Kontakt os uforpligtende for at høre mere på digitaleudbud@kammeradvokaten.dk.