Nyheder

Østre Landsret har i det væsentlige frifundet et konsortium af 24 internationale forsikringsselskaber for det dansk/norske olieselskab Norecos erstatningskrav på ca. 383,5 mio. USD.

Forsikringsselskaber vinder Siri-sagen


Poul Schmith har sammen med Nielsen & Nørager repræsenteret en gruppe af 24 forsikringsgivere på London-markedet under ankesagen om det dansk/norske energiselskab Norecos erstatningskrav på USD 383,5 mio. for skader på Siri-platformen i Nordsøen.

Østre Landsret gav forsikringsgiverne medhold i alle væsentlige punkter. Landsretten anså skaden for at være opstået og begyndt at udvikle sig længe før den 1. januar 2006 som følge af metaltræthed og afviste kravet om erstatning for den permanente reparation af skaden på platformen og for indtægtstab. For visse udgifter relateret til den indledende fareafværgelse fastsatte landsretten erstatningen til USD 12,5 mio. med renter. Landsretten anså forsikringsgiverne for i det væsentlige at have vundet og tilkendte dem DKK 26,1 mio. i sagsomkostninger.

Poul Schmiths team er advokat Henrik Nedergaard Thomsen bistået af advokat Sigrid Majlund Kjærulff, advokat Felix Holten Fröhlich og advokatfuldmægtig Tugba Öztunc.

Nielsen & Nøragers team er advokat Michael S. Wiisbye og advokat Michael Kjær Lauritsen.

Clyde & Co’s team, som har instrueret Nielsen & Nørager og Poul Schmith i sagen, er partner Nigel Chapman og associates Anna Myrvang og Sophie Shiffman.

Kontakt advokat Henrik Nedergaard Thomsen (Kammeradvokaten / Poul Schmith) eller advokat Michael S. Wiisbye (Nielsen & Nørager) for yderligere oplysninger.