Nyheder

Hui Chen er hovedtaler, når ledende stillinger inden for compliance i større private virksomheder og ministerier er samlet onsdag den 13. juni hos Kammeradvokaten.

Nordiske spydspidser inden for compliance mødes i København


Hui Chen er hovedtaler, når ledende stillinger inden for compliance i større private virksomheder og ministerier er samlet onsdag den 13. juni hos Kammeradvokaten. Hui Chen er en af sværvægterne i compliance-miljøet og gjorde sig især bemærket i sommeren 2017 ved at forlade sin stilling som Compliance Counsel Expert i United States Department of Justice med henledning til Trump administrationen, som begrundelsen for sin opsigelse.

Anerkendt compliance ekspert

Som sidste led i en serie af tre rundbordssamtaler i Stockholm, Helsinki – og nu i Danmark den 13. juni, er virksomhedsadfærd, etik og compliance på dagsordenen, når Hui Chen starter ud med at tale om “Building a culture of integrity”. Arrangementet sker i samarbejde med Steptoe & Johnson, Forensic Risk Alliance og The Grey Zone AB.

Hui Chen bruger i dag sin erfaring fra arbejdet hos den amerikanske regering til at konsultere ledere i store internationale virksomheder over hele verden og rådgiver dem i etik og compliancearbejde. Hun er forfatter til Department of Justice’s velkendte ”Evaluation of Corporate Compliance”, som har været bredt rost af compliance praktikere og anerkendt af offentlige tilsynsmyndigheder og standardsættere rundt om i verden. Hui er særligt erfaren i at løse de tværkulturelle udfordringer i etik og compliance og har arbejdet på vigtige vækstmarkeder i verden, herunder Brasilien, Rusland, Indien og Kina.

Kammeradvokaten har stort fokus på compliance

Hos Kammeradvokaten er vi opmærksomme på, at erhvervslivet oplever en stadigt stigende mængde af komplekse forpligtelser på både nationalt og internationalt niveau. Vores specialister har mange års praktisk erfaring med at udarbejde og implementere effektive compliance-programmer, der sikrer, at virksomheder lever op til alle retlige krav samt øvrige retningslinjer.

Partner og advokat, Tormod Tingstad kom til Kammeradvokaten i maj 2017. Han rådgiver virksomheder om compliance og corporate governance, særligt om forhold knyttet til korruption, hvidvask og andre typer virksomhedskriminalitet. Ligeledes er han fagansvarlig for Compliance-uddannelsen, der udbydes af Danske advokater.

Efterfilm