Nyheder

Advokat Hanne Marthine Møller Jensen er nyudnævnt partner hos Kammeradvokaten.

Ny partner hos Kammeradvokaten pr. 1. juni 2018


Advokat Hanne Marthine Møller Jensen er nyudnævnt partner hos Kammeradvokaten.

Hanne Marthine Møller Jensen er specialist i selskabsret, fondsret, offentlig organisering og finansiel regulering. Hos Kammeradvokaten rådgiver hun offentlige myndigheder og erhvervsvirksomheder, bl.a. i forbindelse med selskabsretlige omstruktureringer eller omorganiseringer.

Hanne Marthine har betydelig erfaring med de særlige problemstillinger, der opstår, når offentlige myndigheder og erhvervsvirksomheder ønsker at etablere samarbejde på tværs af den private og den offentlige sektor eller varetage opgaver på en ny måde. Hun lægger vægt på at finde holdbare løsninger, der passer til myndighedens/virksomhedens forretning, organisation og målsætninger.

I sensommeren 2017 bestod Hanne Marthine CBS Executive Bestyrelsesuddannelse, der har givet hende et bredt perspektiv på bestyrelsens arbejdsfelt, kompetencer og ledelsesopgaver i såvel børsnoterede som offentligt ejede selskaber og organisationer. Hun har derved stor indsigt i ledelsers og virksomheders opgaver og problemstillinger samt konkrete metoder og værktøjer, der i kombination med hendes juridiske kompetencer bevirker, at hun leverer rådgivning, der er løsningsorienteret og værdiskabende.

Hanne Marthine deltog fra 2016 på Kammeradvokatens 2-årige High Potential program – et intensivt individuelt udviklingsforløb. Samme år opnåede hun møderet for landsret. Hun blev uddannet fra Københavns Universitet i 2007 og været ansat hos Kammeradvokaten siden 2011.

Hanne Marthine er netop vendt tilbage fra sin forældreorlov, hvor hun tog med familien til New Zealand, Australien og Asien.