Nyheder

Kammeradvokaten har i samarbejde med konsulentfirmaet Prokura igennem det seneste halve år gennemført en omfattende analyse af en række kommuners forbrug. Analysen viser, at der er betydelige besparelser at høste ved, at kommunerne fokuserer mere på deres indkøb og tager nye indkøbsværktøjer fra det private i brug.

Tiltag på det sociale område, der både kan skabe besparelser og højne kvaliteten


Kammeradvokaten har i samarbejde med konsulentfirmaet Prokura igennem det seneste halve år gennemført en omfattende analyse af en række kommuners forbrug.

Analysen viser, at der er betydelige besparelser at høste ved, at kommunerne fokuserer mere på deres indkøb og tager nye indkøbsværktøjer fra det private i brug.

En af analysens konklusioner er, at mellem 30-40% af kommunernes forbrug går til det sociale område, hvor der historisk ikke har været fokuseret på at optimere indkøbet. Der er således særligt på dette område betydeligt potentiale for besparelser, hvis der i større omfang anvendes moderne indkøbsværktøjer.

Det er også på det sociale område, at nye offentligt private samarbejdsformer om sociale investeringer er ved at vinde frem. De såkaldte SIB har til formål at supplere kommunernes egne aktiviteter overfor socialt udsatte, og fordelen for kommunerne er, at der alene skal betales til den private part, hvis de sociale investeringer medfører besparelser for kommunen. En SIB skal således som minimum være omkostningsneutral.

Kig forbi Kammeradvokatens telt på Folkemødet på Bornholm og hør mere om både indkøbsværktøjer og sociale investeringer (SIB).