Nyheder

Højesteret har fastslået, at zoologiske anlæg ikke er fritaget for lønsumsafgift, da de ikke udøver museumsvirksomhed

Zoologiske anlæg var ikke museer

Af David Auken


Fire zoologiske anlæg (tre zoologiske haver og et akvarium) mente, at de drev museumsvirksomhed, og at de derfor havde været berettiget til fritagelse for lønsumsafgift siden 1. januar 2009, hvor der i lønsumsafgiftsloven indsattes en specifik fritagelse for aktiviteter vedrørende museumsvirksomhed. Højesteret fastslog – som tidligere Vestre Landsret – at de zoologiske anlæg ikke driver museumsvirksomhed.

De fire sagsøgere, som alle drev momsfritaget virksomhed som zoologiske haver og lign. efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 6, anmodede i efteråret 2012 SKAT om tilbagebetaling af lønsumsafgift på i alt 16 mio. kr. for perioden 1. januar 2009 – 30. juni 2012. Baggrunden for kravet var en ændring af lønsumsafgiftsloven gennemført i foråret 2012, som betød, at ”aktiviteter vedrørende museumsvirksomhed” blev fritaget for afgift med tilbagevirkende kraft til 1. januar 2009.

Højesteret bemærkede, at zoologiske anlægs hovedaktivitet består i udstilling af levende vilde dyr. Et museums aktiviteter vedrører derimod bevaringsværdige genstande af historisk, naturhistorisk eller kulturhistorisk interesse. Skatteministeriet fik derfor medhold i, at sagsøgerne ikke driver museumsvirksomhed, og at de derfor ikke havde krav på tilbagebetaling af lønsumsafgift.