Nyheder

De nye ændringer til selskabsloven, herunder bl.a. nedsættelse af kapitalkrav for aktieselskaber samt kravet til oplysninger om reelle ejere, trådte i kraft den 1. juli 2018. Dette sker, efter at Folketinget vedtog det endelige ændringsforslag den 17. maj i år.

Ændring af selskabsloven

Af Mikkel Vesterskov Koch og Anders Kjær Dybdahl


De nye ændringer til selskabsloven, herunder bl.a. nedsættelse af kapitalkrav for aktieselskaber samt kravet til oplysninger om reelle ejere, trådte i kraft den 1. juli 2018. Dette sker, efter at Folketinget vedtog det endelige ændringsforslag den 17. maj i år.

Hvis du vil vide mere om de enkelte ændringer, henvises du til vores nyhedsbrev af 3. januar 2018, hvor vi beskrev de væsentligste ændringsforlag. Nyheden kan læses her.