Nyheder

Den 22. juni 2018 lancerede European Banking Authority (EBA) en offentlig høring vedrørende en ny vejledning for outsourcing i den finansielle sektor.

EBA lancerer ny vejledning for outsourcing i den finansielle sektor

Af Julie Mühldorff Sigurd

 


Den 22. juni 2018 lancerede European Banking Authority (EBA) en offentlig høring vedrørende en ny vejledning for outsourcing i den finansielle sektor.

EBAs vejledning vil erstatte de gældende CEBS guidelines fra 2006, som blandt andet er baggrunden for den danske outsourcingbekendtgørelse.

Den nye vejledning introducerer flere interessante tiltag med henblik på at fastholde tilliden til den finansielle sektor, samtidig med at den finansielle sektors behov for at følge markedsudviklingen søges understøttet. Blandt andet har EBA i den nye vejledning taget højde for de nye regulatoriske regelsæt, som er trådt i kraft siden CEBS' guidelines fra 2006, herunder PSD2, MiFID II, og GDPR, ligesom EBAs retningslinjer vedrørende brug af cloud-løsninger fra december 2017 er indarbejdet.

EBAs udkast til vejledningen for outsourcing i den finansielle sektor kan findes her.