Nyheder

Sø- og Handelsretten fandt ikke grundlag for at tilsidesætte Ankenævnet for Patenter og Varemærkers afgørelse om opretholdelse af varemærket KOKKEDAL SLOT som navnet på en fast ejendom i Brovst, uanset at der også ligger et Kokkedal Slot i Kokkedal i Nordsjælland. KOKKEDAL SLOT manglede ikke oprindeligt særpræg og var ikke vildledende, som anført af ejeren af Kokkedal Slot i Kokkedal.

Ny dom om varemærker – navnet på en fast ejendom (Kokkedal Slot)

Af Regitze Aalykke Hansen


Sagens baggrund

Ankenævnet for Patenter og Varemærker fandt ikke grundlag for at ophæve varemærket, og Kokkedal Slot ApS indbragte derfor denne afgørelse for domstolene.

Som en del af sagen indgik oplysninger om de to ejendommes historie. Kokkedal Slot i Brovsts historie går tilbage til middelalderen. Ejendommen har i hele sin kendte historie har haft navnet Kokkedal Slot. Kokkedal Slot i Kokkedal har også gennem mange år været kaldet Kokkedal Slot.

Sø- og Handelsrettens afgørelse

Sø- og Handelsretten fandt, at ordene ”Kokkedal Slot” skal vurderes samlet og må anses for det særegne navn på varemærkeindehaverens faste ejendom i Brovst. Videre fandt Sø- og Handelsretten, at varemærket KOKKEDAL SLOT har særpræg for de varer og tjenesteydelser, som mærket er registreret for.

Varemærket KOKKEDAL SLOT nyder derfor beskyttelse efter varemærkelovens § 2, nr. 1.

Det var uden betydning for den vurdering, at der også gennem mange år har eksisteret en ejendom i Nordsjælland kaldet Kokkedal Slot.

Det forhold, at de tjenesteydelser, som udbydes fra Kokkedal Slot i Brovst, ikke stammer fra det nordsjællandske byområde Kokkedal, men fra Brovst i Nordjylland, gør ikke, at varemærket er vildledende, hvad angår geografisk oprindelse.

Sø- og Handelsretten fandt herudover, at varemærkeindehaveren anvender navnet på sin faste ejendom på loyal vis og det forhold, at der muligvis er sket forveksling mellem varemærkeindehaverens tjenesteydelser, og de tjenesteydelser, som udbydes af Kokkedal Slot i Kokkedal under navnet Kokkedal Slot Copenhagen, kan ikke føre til, at varemærket er vildledende, jf. varemærkelovens § 14, nr. 2.

Den af Kokkedal Slot ApS under sagen indhentede markedsundersøgelse kunne ikke efter rettens opfattelse føre til en tilsidesættelse af ankenævnets afgørelse.

Sagen blev varetaget af Henrik Nedergaard Thomsen, Regitze Aalykke Hansen og Dan Stausholm Nielsen.