Nyheder

Ombudsmanden valgte ikke at indlede en undersøgelse af en departementschefs udtalelser om offentlighedsloven, da der ikke var udsigt til, at udtalelserne kunne kritiseres som ulovlige.

Departementchefs udtalelser om aktindsigt


Økonomi- og Indenrigsministeriets departementschef fik en hel del omtale i medierne, efter at han i Politikken blev citeret for at have sagt følgende under et internt morgenmøde i ministeriet:

”Hvis I er meget optaget af, at der ikke skal være offentlighed i noget, jamen, så må vi tilrettelægge vores arbejde på en måde, så der ikke er offentlighed i det”.

Ombudsmanden fik efterfølgende en række henvendelser med opfordring til at tage sagen op af egen drift.

Efter et samråd i Folketingets Retsudvalg om at ansatte i Økonomi- og Indenrigsministeriet instrueres i at tilrettelægge ministeriets arbejde, offentliggjorde ombudsmanden den 29. juni 2018, at han ikke gik ind i sagen.

Ombudsmanden udtalte i den forbindelse:

”Departementschefens udtalelser har givet anledning til forskellige reaktioner i bl.a. medierne. Efter min opfattelse er der imidlertid ikke udsigt til, at jeg ville kunne kritisere udtalelserne som ulovlige. Derfor går jeg ikke ind i sagen”.

Hvad viser sagsforløbet?

Til trods for at udtalelserne fra departementchefen tiltrak sig en del opmærksomhed i pressen, fandt ombudsmanden ikke, at der var udsigt til, at han i en undersøgelse ville  kunne kritisere udtalelserne som ulovlige.

At ombudsmanden ikke gik ind i sagen er ikke nødvendigvis overraskende. Ombudsmanden har således tidligere  i en udtalelse fra 24. april 2013 (FOB 2013-10) til Danmarks Lærerforening udtalt, at myndigheders ”offentlighedstænkning” ikke i almindelighed kan anses for ulovlig, men at en sådan praksis under alle omstændigheder må anses for uheldig, ”hvis den fører til fremgangsmåder (”krumspring”), der må anses for uhensigtsmæssige”.