Nyheder

To af Kammeradvokatens specialister inden for it og digitalisering har tilegnet sig den anerkendte SAFe® certificering, hvilket skal understøtte fortsat værdibaseret rådgivning til kunderne.

It-advokater tilpasser sig kundernes agile fremmarch


Kammeradvokatens team af specialister inden for rådgivning i it-projekter for både det offentlige og private marked ruster sig igen til at følge virksomhedernes og offentlige myndigheders agile tilgang til it-projekter, der udover Scrum og LEAN nu også i stigende grad implementerer SAFe®.

Det er de to advokater og juniorpartnere hos Kammeradvokaten, Milena Anguelova Krogsgaard og Anni Noes Westergaard, der har opnået certificeringen SAFe® 4 Agilist. Det er målet om at komme tættere på kunderne og forstå deres virkelighed, herunder deres udfordringer og udvikling i organisationerne, der har drevet behovet for at besidde certificeringerne.

 ”Implementering og eksekvering af virksomheders og myndigheders it- og digitaliseringsprojekter kræver indgående indsigt i deres forretnings mål og behov på såvel strategisk, taktisk og operationelt niveau. Netop dette er afgørende for at yde en værdibaseret rådgivning, og derfor har vi set behovet for at få et indgående kendskab til SAFe®-metoden i vores team”, fortæller Milena Anguelova Krogsgaard.

Scaled Agile Framework® (SAFe®) er et gennemarbejdet og veldokumenteret rammeværk, som indeholder en bred vifte af værktøjer og anbefalinger til håndtering af de udfordringer, som mange organisationer møder under implementering af agile metoder og processer.

Stærkt team af juridiske it-specialister

Kammeradvokatens it-team er et af landets største på området. Teamet består af førende specialister i it-ret, digitalisering, persondataret, sikkerhed og immaterialret. De har mange års erfaring med at rådgive i it- og digitaliseringsprojekter med dedikeret fokus på værdiskabelse for kunden.

Flere i teamet er certificerede i de anerkendte APMG-certificeringer; PRINCE2®, ITIL® og AgilePM®, og mange er certificerede it-advokater og juridiske eksperter i it-tvister. 

”Vi er et team med stærke og bredt funderet kompetencer, der rækker langt ud over det juridiske. Det er vigtigt for os, at vi forholder os til den organisatoriske udvikling, der pågår hos vores kunder, og til deres metoder til at udvikle, drive og implementere nye it-systemer, så vi hele tiden kan styrke vores rådgivning og skabe den bedste værdi for kunderne”, fortæller Anni Noes Westergaard.