Nyheder

For bl.a. at imødegå juridiske udfordringer forbundet med digitaliseringstendensen i den offentlige forvaltning har Justitsministeriet udarbejdet en ny vejledning om beregning af klagefrister. Vejledningen dækker over forskellige temaer såsom beregning af begyndelsestidspunkter og udløbsdatoer for klagefrister, rettidig fremkomst på klagefristens udløbsdag og forsendelsesrisiko og bevisbyrde.

Justitsministeriet har udarbejdet en ny vejledning om klagefristberegning


Forvaltning i forandring

Den offentlige forvaltning bliver i disse år ramt af en gennemgribende digitaliseringsbølge, der skaber en lang række effektivitetsfordele, men som samtidig medfører udfordringer for forvaltningsretten. Retningslinjer for beregning af klagefrister er et slående eksempel herpå, da de hidtil har været møntet på analog forvaltning og dermed ikke nødvendigvis kan overføres én til én på digital forvaltning.

Ny vejledning

For bl.a. at imødegå denne udvikling har Justitsministeriet udarbejdet en ny vejledning om beregning af klagefrister. Vejledningen dækker over forskellige temaer såsom beregning af begyndelsestidspunkter og udløbsdatoer for klagefrister, rettidig fremkomst på klagefristens udløbsdag og forsendelsesrisiko og bevisbyrde.

For eksempel begynder klagefrister som udgangspunkt at løbe fra det tidspunkt, meddelelsen om afgørelsen er kommet frem til parten. På den baggrund fremgår det af vejledningen, at afgørelser sendt med standardbrev er kommet frem seks omdelingsdage - dvs. dage hvor PostNord uddeler post - efter, at afgørelsen er dateret og overgivet til postbesørgelse. For digitale breve gælder der omvendt, at afgørelsen er kommet frem, når den er tilgængelig i modtagerens mailboks.

Den nye vejledning om beregning af klagefrister supplerer vejledningen om forvaltningsloven, der også indeholder en række retningslinjer i relation til beregning af klagefrister mv. Derudover erstatter den Justitsministeriets skrivelse af 30. juni 2016, der ophæves.