Nyheder

Kammeradvokaten er med, når det nye Center for Ret & Digitalisering på Juridisk Institut ved Aarhus Universitet holder åbningsreception på fredag.

Kammeradvokaten er med til at slå dørene op for nyt Center for Ret & Digitalisering


Kammeradvokaten er med, når det nye Center for Ret & Digitalisering på Juridisk Institut ved Aarhus Universitet holder åbningsreception på fredag. I løbet af dagen vil der bl.a. være mulighed for at høre partner Sune Fugleholm fra Kammeradvokaten, når han sammen med direktør fra Dansk IT, Rikke Hvilshøj, holder oplæg om, hvilke nye kompetencer der bliver brug for at udvikle på fremtidens jurauddannelse.

Centeret, der til dagligt vil gå under navnet CREDI, har som formål at udvikle en kompetenceprofil til den moderne, digitale jurist, som kan operere med flere relevante kompetencer. Det omfatter bl.a. sikring af retssikkerhed, digitaliseringsklar lovgivning, udvikling af de digitale redskaber, fortolkning, god forvaltningsskik og sagsbehandling m.v.

Kammeradvokaten kommer som fast medlem af det nye centers Advisory Board til løbende til at være involveret i arbejdet med de retlige aspekter af digitalisering. Firmaet vil bl.a. foreslå relevante forskningstemaer og indgå i drøftelser om udvikling af uddannelserne, så kandidaternes kompetencer matcher behovene i den nutidige og fremtidige digitale forvaltning.

Kammeradvokaten har en stærk digital dagsorden, som involverer såvel automatiserede produkter, selvbetjeningsløsninger, håndtering af Big Data som udvikling af apps, webapplikationer og stand-alone-systemer. Endelig indgår Kammeradvokaten i projekter om brug af kunstig intelligens til afdækning af, hvor langt denne teknologi kan strækkes indenfor udvalgte juridiske discipliner.