Nyheder

Selvom der er tale om en lov på mere end 40 år på et væsentligt forvaltningsområde, er der ikke tidligere skrevet en lovkommentar til byggeloven. Hovedloven er lov nr. 323 af 26. juni 1975 (BL1975). Det har Partner og Advokat Britta Moll Bown rådet bod på med denne lovkommentar.

Byggeloven med kommentarer


Selvom der er tale om en lov på mere end 40 år på et væsentligt forvaltningsområde, er der ikke tidligere skrevet en lovkommentar til byggeloven. Hovedloven er lov nr. 323 af 26. juni 1975 (BL1975). Det har Partner og Advokat Britta Moll Bown rådet bod på med denne lovkommentar.

Hovedloven er lov nr. 323 af 26. juni 1975 (BL1975). Byggeloven er siden 1975 ændret et antal gange.

Lovkommentaren omfatter byggelovens bestemmelser samt en summarisk beskrivelse af de tilhørende bestemmelser i bygningsreglementet (BR18) og øvrige bekendtgørelser udstedt i medfør af byggeloven.

Vægten i Byggeloven med kommentarer er lagt på at skabe overblik og på at få gjort domstolspraksis og ombudsmands-praksis tilgængelig. Kommentaren omfatter et udvalg af afgørelser fra Statsforvaltningen fra 2016 og 2017 frem til 1. marts 2018.

Britta Moll Bown er ansat hos Kammeradvokaten, hvor hun er partner. Hendes fagområde er miljø- og naturbeskyttelse, planlægning og byggeret samt energi.