Nyheder

Landsretten har netop fastslået, at det efter 2012-lovændringen er afgørende for spørgsmålet om arbejdsudleje, om arbejdet udgør en integreret del af virksomheden.

Første landsretsdom om de skærpede arbejdsudlejeregler

Af Sune Riisgaard, Mattias Chor og Line Manthey Olsen


Østre Landsret har netop afsagt dom om de nye regler om arbejdsudleje, der blev indført i 2012.

Landsretten gav i dommen Skatteministeriet medhold i, at det er afgørende for spørgsmålet om arbejdsudleje, om arbejdet udgør en integreret del af virksomheden.

I sagen anvendte en vognmandsvirksomhed udenlandske chauffører fra et estisk datterselskab til at køre virksomhedens lastbiler. Vognmandsvirksomheden havde ingen ansatte chauffører i Danmark.

Landsretten fandt, at chaufføropgaven var en integreret del af vognmandsvirksomheden, idet det er en forudsætning for at drive vognmandsforretning at have chauffører til at føre køretøjerne.

Vognmandsvirksomheden gjorde gældende, at chaufføropgaven var udskilt fra den danske virksomhed, da virksomheden slet ikke havde ansatte chauffører.

Landsretten fastslog imidlertid, at arbejdsopgaven ikke kunne anses for outsourcet på en sådan måde, at der alligevel ikke var tale om arbejdsudleje.

Skatteministeriet blev derfor frifundet.

Sagen blev ført af advokat Sune Riisgaard med bistand fra advokat Mattias Chor og advokatfuldmægtig Line Manthey Olsen