Nyheder

Den 3. december 2018 træder EU-forordningen om uberettiget geoblokering i kraft. Forordningen forbyder bl.a. ubegrundet blokering af kunders adgang til netbutikker i andre EU-lande samt fastlægger, at kunder skal have adgang til at købe varer og tjenesteydelser på samme vilkår som kunder i andre EU-lande.

Nye regler om netbutikkers geoblokering

Af Henriette Storr Andersen og Maiken Toftgaard


Den 3. december 2018 træder EU-forordningen om uberettiget geoblokering i kraft (læs forordningen her). Forordningen forbyder bl.a. ubegrundet blokering af kunders adgang til netbutikker i andre EU-lande samt fastlægger, at kunder skal have adgang til at købe varer og tjenesteydelser på samme vilkår som kunder i andre EU-lande.

Hvad er geoblokering i henhold til forordningen?

Det er tale om geoblokering, når erhvervsdrivende blokerer eller begrænser adgangen til deres hjemmesider, apps m.v. for kunder fra andre EU-lande, som ønsker at foretage køb på tværs af landegrænserne.

Hvem og hvad er omfattet af forordningen om uberettiget geoblokering?

Forordningen gælder for erhvervsdrivende, f.eks. netbutikker, som sælger en lang række varer og tjenesteydelser til kunder inden for EU.

Visse former for tjenesteydelser er dog ikke omfattet af forordningen, f.eks. finansielle og audiovisuelle ydelser, transport, sundhedspleje og sociale ydelser.

Forordningen giver adgang til e-handel på tværs af EU-landegrænser uden forskelsbehandling

Forordningen forbyder erhvervsdrivende, f.eks. netbutikker, at blokere for kunders adgang til den pågældende erhvervsdrivendes hjemmesider og apps m.v. Den afskærer også erhvervsdrivende fra at omdirigere kunder fra én onlinegrænseflade til en anden uden samtykke på baggrund af kundens nationalitet, bopæl eller hjemsted.

Det betyder f.eks., at en netbutik ikke må blokere en tysk kundes adgang til sin danske hjemmeside, eller omdirigere den tyske kunde fra en dansk til en tysk version af hjemmesiden, medmindre den tyske kunde har givet et forudgående samtykke hertil.

Det følger endvidere af forordningen, at erhvervsdrivende ikke må forskelsbehandle kunder i forhold til generelle betingelser, inkl. priser, på baggrund af en kundes nationalitet, bopæl eller hjemsted, når kunden ønsker at:

  • Købe varer, der enten leveres i et EU-land, hvortil den erhvervsdrivende tilbyder levering i den erhvervsdrivendes generelle betingelser, eller afhentes på et sted, som er aftalt mellem den erhvervsdrivende og kunden i et EU-land, hvor den erhvervsdrivende tilbyder en sådan mulighed i den erhvervsdrivendes generelle betingelser.
  • Modtage elektroniske tjenesteydelser, f.eks. cloudtjenester, datalagring og firewalls. Forbuddet omfatter dog ikke visse ydelser, der er ophavsretligt beskyttede, f.eks. e-bøger, software og musikstreamingtjenester.
  • Modtage andre tjenesteydelser end elektroniske tjenesteydelser på et fysisk sted i et EU-land, hvor den erhvervsdrivende driver virksomhed, f.eks. hotelophold, biludlejning og billetter til forlystelsesparker. 

Forordningen pålægger ikke erhvervsdrivende at levere varer eller tjenesteydelser til andre EU-lande end dem, de allerede tilbyder levering i.

Hvilke foranstaltninger bør netbutikker træffe i anledning af de nye regler?

Hvis du har en netbutik (eller i øvrigt er omfattet af forordningens regler) bør du allerede nu overveje, om du overholder reglerne om geoblokering.

Du bør sikre, at kunders adgang til din hjemmeside/app ikke blokeres, og at kunder ikke automatisk omdirigeres til andre versioner af hjemmesiden/app’en på baggrund af deres nationalitet, bopæl eller hjemsted.

Hvis du omdirigerer kunder til andre versioner af din hjemmeside/app (f.eks. til versioner, der er rettet mod kunder i andre EU-lande), bør du – inden den 3. december 2018 – træffe foranstaltninger, der sikrer, at kundernes samtykke indhentes forud for omdirigeringen.

Hvis din netbutik har landespecifikke hjemmesider, kan de dog fortsat tilbyde forskellige betingelser, herunder priser, til kunder i forskellige lande. Det vil således fortsat være tilladt at tilbyde forskellige vilkår, priser m.v. på henholdsvis en dansk og en tysk version af en hjemmeside/app. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at man ikke må afskære kunder fra andre EU-lande, der henvender sig og ønsker at købe varer eller tjenesteydelser til den pris, der er angivet på f.eks. den danske version af netbutikken, på de samme vilkår som en dansk køber.