Nyheder

Kammeradvokaten/ Advokatfirmaet Poul Schmith er med som vejledere for en række deltagere i det årlige internationale og meget anerkendte processpil Vis Moot. Læs mere om stud.jur. hos Kammeradvokaten Kristine Emanuel Sørensens oplevelser fra sidelinjen.

Kammeradvokaten/ Advokatfirmaet Poul Schmith er vejledere i det internationale processpil Vis Moot

Af Kristine Emanuel Sørensen


En kold dag i december åbnede Kammeradvokaten dørene op på Vester Farimagsgade for fire deltagere i processpillet Vis Moot. Hos Kammeradvokaten er advokat Regitze Aalykke Hansen nemlig coach for et deltagerhold fra Syddansk Universitet.

Jeg fandt dog hurtigt ud af, at denne dag ikke kun stod på servering af brunkager og klejner.

Fra det øjeblik deltagerne trådte ind ad døren, kunne jeg mærke, hvor dedikerede de var ved deltagelsen i processpillet, og hvor spændte de var på at modtage rådgivning omkring deres procedure fra det fiktive dommerpanel, bestående af Regitze, juniorpartner Paw Fruerlund og partner Henrik Nedergaard Thomsen.

Formålet med mødet denne kolde decemberdag var nemlig at sætte en stemning og en scene, der mindede om den, deltagerne vil opleve til selve konkurrencen i Wien i april 2019.

Hvad er Vis Moot egentlig?

Vis Moot er et internationalt processpil med deltagelse fra over 300 universiteter i hele verden. Hvert år omhandler processpillet et internationalt handelskøb, som skal løses ved voldgift. I år omhandler sagen stridigheder mellem to aftaleparter omkring priserne og leveringsbetingelserne i en kontrakt.

Oplevelserne fra dagen hos Kammeradvokaten

De første to studerende, der repræsenterede sagsøger i tvisten, lagde ud med deres del af proceduren, og det var tydeligt at mærke, at deltagerne var meget velforberedte. Under proceduren sad advokaterne klar - ligesom voldgiftsdommerne i Wien - med spørgsmål til parternes procedure. Herefter var det de studerendes tur, der repræsenterede sagsøgte, til at procedere for de fiktive dommere.

Selve forløbet under proceduren adskilte sig en del fra forløbet under en almindelig civil retssag, idet dommerpanelet deltog aktivt under proceduren ved at stille spørgsmål til de procederende parter. Det var interessant at opleve den helt store forskel, der er på voldgift og de civile retssager. I de civile retssager indtager dommerne nemlig en mere tilbagetrædende rolle under proceduren.

Efter endt procedure, var det nu tid til, at panelet satte sig sammen for at give feedback til deltagerne.  

Feedbacken fra panelet var meget brugbar, ikke kun for deltagerne, men også for mig fra sidelinjen, idet der blev givet generelle tips og tricks til procedure og fremtoning.

Ligesom der var forsøgt skabt en scene, der minder om den, de studerende skal møde i Wien, ligeså vel fortalte panelet, at deltagerne skulle skabe en scene og et tema for deres procedure.

Advokaternes råd var derfor at inddrage dommerne ved at skabe en scene for dem i processpillet, trække tæppet fra, og herefter forklare dommerne om juraen på en forholdsvis simpel og let tilgængelig måde. Dette kan være en udfordring ved forholdsvis kompliceret jura, omhandlende blandt andet bevisførelse og lovvalg inden for international voldgift.

Deltagerne blev ikke kun vejledt i procedure i form af udstråling og fremtoning, men også i at styrke den juridiske argumentation.

I den forbindelse fremhævede advokaterne, at man til sin procedure – og sine processkrifter - skal udvælge de skarpeste og stærkeste argumenter, for på den måde at opbygge den føromtalte scene.

Det fiktive dommerpanel og coachen for deltagerne er dygtige procedureadvokater, og med på vejen fik deltagerne derfor også tips og tricks, som advokaterne selv har fået fra Højesteretsdommere.

Efter endt feedback fik deltagerne nu mulighed for at lave om i deres procedure. Herefter forelagde de den nye procedure, og det var tydeligt at se, at deltagerne havde draget nytte af den gode vejledning.

Ikke nok med, at de studerende er blevet fortrolige med international handelsret og voldgift, var det også tydeligt for mig at mærke, hvilket stærkt bånd de studerende har fået knyttet til hinanden på baggrund af gruppearbejdet. 

Dagen sluttede af med middag på en restaurant, hvor deltagerne og advokaterne sammen kunne drøfte processpillet, men også vende løst og fast, herunder højdepunkter ved en julemiddag. På restauranten udtrykte deltagerne stor begejstring for arrangementet og den modtagne rådgivning.

Efter min deltagelse på dagen er én ting i hvert fald sikkert. Jeg ønsker selv at deltage i Vis Moot for at opnå et internationalt indblik i juraen, få god vejledning fra dygtige advokater og lære at teamworke. 

Vi ønsker alle deltagerne i Vis Moot held og lykke, og håber at vejledningen fra os vil blive pakket med ned i bagagen til Wien.


Vil du blive mere vis på Vis Moot, så læs mere her: https://vismoot.pace.edu/