Nyheder

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har netop offentliggjort sin rapport om "Status for offentlig konkurrence" samt opdateret sin ”Vejledning om sociale klausuler i udbud”.

Udvalgte nyheder fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Af Anne Dencker og Frederik Jastrup Brodersen


Status for offentlig konkurrence:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har netop offentliggjort sin rapport om "Status for offentlig konkurrence".

I rapporten skildres udviklingen i konkurrenceudsættelse af offentlige opgaver.

Følgende fremgår bl.a. af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens pressemeddelelse om rapporten: 

”I 2017 skabte det offentlige konkurrence om opgaver for 105 milliarder kroner ud af de godt 410 milliarder kroner, det var muligt at skabe konkurrence om. Det betyder, at konkurrenceudsættelsesgraden er faldet marginalt til 25,3 procent fra 25,8 procent året før.

Der har været en begrænset stigning i konkurrenceudsættelsen i kommuner, en mindre tilbagegang hos staten og et relativt stort fald hos regionerne.”

"Status for offentlig konkurrence" kan tilgås her: https://www.kfst.dk/analyser/kfst/publikationer/dansk/2018/20181214-status-for-offentlig-konkurrence-2018/

Vejledning om sociale klausuler i udbud:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har endvidere opdateret sin "Vejledning om sociale klausuler i udbud".

Vejledningen vedrører bl.a. ”følg eller forklar”-princippet samt udformningen af sociale klausuler.

"Vejledning om sociale klausuler i udbud" kan tilgås her: https://www.kfst.dk/vejledninger/kfst/dansk/2018/20181812-vejledning-om-sociale-klausuler-i-udbud/