Nyheder

Evaluering af udbudsloven er i gang – frist for bemærkninger er den 20. februar 2019

Af Grith Skovgaard Ølykke og Samina Gul Parvez


Erhvervsministeren udsendte i december 2018 et høringsbrev om udbudsloven til en række interessenter for at indhente bemærkninger til, om loven har haft den tilsigtede virkning, og om de hidtidige erfaringer med lovens anvendelse giver anledning til lovændringer. Med høringen er en planlagt evaluering af udbudsloven igangsat. Fristen for at fremsende bemærkninger er den 20. februar 2019. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen forestår arbejdet med evalueringen af udbudsloven, der forventes færdiggjort i 2020.

Se omtalen af evalueringen på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside her.