Nyheder

Ny vejledning fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om indkøb af videnrådgivning

Af Grith Skovgaard Ølykke og Samina Gul Parvez

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har netop offentliggjort en vejledning om indkøb af videnrådgivning under EU-tærskelværdien. Vejledningen indeholder konkrete råd til, hvordan ordregivere inden for udbudslovens regler kan tilrettelægge udbud af konsulentbistand på en enkel måde og undgå unødvendige omkostninger samtidig med, at der sikres en effektiv konkurrence. Vejledningen indeholder endvidere paradigmer til et opfordringsbrev og annoncering af et tilbud, som ordregivere kan vælge at bruge bl.a. med henblik på at begrænse omfanget af tilbudsmaterialet.

Se vejledningen her.