Om os

Vi arbejder med at understøtte og leve op til advokatbranchen kodeks, synliggøre initiativer og inspirere hinanden på tværs.

AdvokatKodeks


AdvokatKODEKS er brancheforeningen Danske Advokaters kodeks, der fastsætter retningslinjer og krav for at sikre advokatbranchens image. Danske Advokater beskriver selv AdvokatKODEKS som branchens svanemærke, der positivt kan hjælpe til at positionere advokatbranchen og dens samfundsmæssige betydning.

Aktivt engagement i branchekodeks

Kammeradvokaten har fra starten været med til aktivt at støtte op om AdvokatKODEKS. Det betyder, at vi har ambitioner og målsætninger på området, og at vi sikrer konkret indarbejdelse i strategiske projekter og tiltag, der understøtter arbejdet for at leve op til branchens kodeks om åbenhed, social ansvarlighed, håndtering af etiske dilemmaer, fokus på kunder og medarbejdere samt mangfoldighed og diversitet. Derudover har vi på en lang række områder dokumenteret, hvordan vi arbejder for at styrke indsatserne på tværs af kodekset.

- ”AdvokatKODEKS handler overordnet om at synliggøre advokatbranchens position og samfundsansvar, og det er et fælles ansvar, som vi gerne vil være med til at give værdi, relevans og aktualitet," siger Managing Partner hos Kammeradvokaten, Tomas Ilsøe Andersen.

Et særligt samfundsansvar

Samtidig handler AdvokatKODEKS også om at synliggøre de initiativer, der er i branchen, og om at give inspiration til hinanden. Kammeradvokaten arbejder primært for det offentlige Danmark og dermed for hele det samfund, der omgiver os. Det giver en naturlig øget interesse hos den brede offentlighed, fordi sagerne ofte handler om borgerne eller det statslige, regionale og kommunale arbejde, der vedrører os alle. Det stiller særlige krav til vores engagement i AdvokatKODEKS.

- ”Kammeradvokaten har et særligt samfundsansvar og en større interesse i den brede offentlighed. Det forpligter og er samtidig en mulighed for at være med til at skabe en positiv dagsorden og synlighed, der kommer hele branchen til gode. Derfor er åbenhed, social ansvarlighed og etik nøgleord fra Advokatkodeks, som vi kan spejle i vores daglige arbejde," forklarer Tomas Ilsøe Andersen.

Inspiration på tværs

AdvokatKODEKS kan bruges til at sætte en fælles retning og ambition, og samtidig til at dele ud af de gode cases til hinanden og resten af omverdenen.

- ”Med AdvokatKODEKS kan vi fortælle om nogle af de indsatser, vi gør - og selv finde inspiration i andres aktiviteter og erfaringer," siger Tomas Ilsøe Andersen.

De sidste tre år har firmaet bl.a. sat fokus på at invitere offentligheden ind i branchen og bagom firmaet ved at slå dørene op for omverdenen på Kulturnatten. På samme måde har vi i en årrække og med særlig synlighed i år været til stede på Folkemødet for at møde stakeholders fra politikere til borgere, medier og meningsdannere i en åben dialog og debat - og for at tage ansvar for at agendasætte samfunds- og brancherelevante emner om retssikkerhed, demokrati, etik, digitalisering, vækst, innovation og social ansvarlighed.

Læs mere om AdvokatKODEKS hos Danske Advokater.