Om os

Den første privatpraktiserende kammeradvokat var højesteretssagfører Arne Kemp. Han grundlagde i 1936 det, der i dag er Advokatfirmaet Poul Schmith.

Historien bag

Pr. 1. januar 2015 har Advokatfirmaets Poul Schmith indgået en ny kammeradvokataftale med Finansministeriet. Med den nye aftale relaterer hvervet som kammeradvokat sig ikke længere som hidtil til en person, men til firmaet som helhed. Fra 2004 til og med 2014 var advokat Karsten Hagel-Sørensen kammeradvokat.

Den første privatpraktiserende kammeradvokat var højesteretssagfører Arne Kemp. Han grundlagde i 1936 det, der i dag er Advokatfirmaet Poul Schmith, som alle de efterfølgende kammeradvokater er kommet fra.

Embedet som kammeradvokat har en lang historie bag sig. Det blev oprettet i 1684 af Christian V., hvor kammeradvokaten skulle være advokat for kongens "kammer", dvs. statskassen.

Fra 1850'erne var embedet besat af højesteretssagførere ved konstitution, men 1. januar 1936 blev det offentlige embede nedlagt, og kammeradvokaten som embedsmand forsvandt. Man mente, at en praktiserende advokat ville have bedre forudsætninger end en embedsmand for at føre statens sager ved domstolene og yde rådgivning i den forbindelse.

Samtidig mente man, at en fast kammeradvokatordning ville indebære opsamling af viden og et særligt kendskab til statsadministrationen. Funktionen blev derfor bevaret. 

Kammeradvokaten gennem tiden:

1936 - 1953
Højesteretssagfører
Arne Kemp

1953 - 1965
Højesteretssagfører
H. O. Hansen

1965 - 1982
Højesteretssagfører
Poul Schmith

1982 - 1992
Landsretssagfører
Ole Fentz 

1992 - 2004
Advokat
M. Gregers Larsen

2004 - 2014
Advokat
Karsten Hagel-Sørensen