Om os

- Specialister i Danmark

Kammeradvokaten

Over 600 medarbejdere (+300 jurister) gør os til et af landets største, private advokathuse med stor erfaring indenfor både det offentlige og den private sektor. Vores specialister spænder over stort set alle juridiske områder, og med ca. 1.500 retssager om året har vi solid retssagserfaring.

Vi er advokat for både private virksomheder og offentlige myndigheder.

 

Vi har særlig fokus på brancherne/sektorerne:

 • Ejendomme, Bygge & Anlæg
 • Finans
 • Forsvar og sikkerhed
 • IT, Teknologi og Tele
 • Klima, Energi & Miljø
 • Sundhed
 • Transport & Infrastruktur
 • Undervisning & Uddannelse

Vi rådgiver desuden kommuner, regioner og halvoffentlige virksomheder.

Vi varetager hvervet som kammeradvokat, hvilket betyder at vi har en aftale med staten om levering af juridisk bistand.

Kammeradvokataftalen

Kammeradvokaten er statens primære advokat og har en aftale med staten om levering af juridisk bistand inden for alle retsområder.

Aftalen bygger på syv principper:

 1. Økonomisk fordelagtighed
 2. Gennemsigtighed
 3. Budgetsikkerhed
 4. Kvalitet
 5. Effektiv sagsløsning
 6. Modenhed
 7. Fleksibilitet

Prispolitik

Kammeradvokaten afregner efter faste timepriser med staten for disse fire personalekategorier (pr. 1. januar 2019):

Partner 2.491 kr.
Advokat m. over 3 års anciennitet 2.019 kr.
Advokat m. under 3 års anciennitet 1.688 kr.
Advokatfuldmægtig  1.245 kr.

Timepriserne ligger 11 pct. under, hvad store virksomheder i gennemsnit betaler på lignende aftaler.

Vores aftale med staten er baseret på den store volumen af juridisk bistand, som staten indhenter hos os.

Enkelte statslige institutioner og selskaber er uden for ordningen, men kan naturligvis få bistand hos os, når de ønsker det. Vilkårene for hvervet er fastlagt i en aftale med Finansministeriet.

Habilitetspolitik

Firmaet er underlagt retsplejelovens og de advokatetiske regler om interessekonflikter.

Det er grundlæggende for vores forretningsstrategi, at vi værner om vores habilitet.

Vi påtager os ikke opgaver, som indebærer en risiko for interessekonflikt med staten.