Rådgivning

Vi gennemfører strukturerede undersøgelser af konkrete hændelser for private og offentlige virksomheder.

Advokatundersøgelser


Når der er sket noget usædvanligt

Offentlige myndigheder og private virksomheder kan komme i situationer, hvor der opstår behov for at kigge visse usædvanlige forhold nærmere efter i sømmene. Måske er der brug for at få afgjort, om et givent sagsforløb skal have juridiske konsekvenser for de involverede parter. Ofte kan der være tale om ganske komplekse forhold, når først man dykker ned under overfladen.

Advokatens kernekompetence

En advokatundersøgelse kan være det rette redskab at få belyst sagen med. Advokatens kernekompetence er netop at undersøge og analysere omfattende materiale og faktum på et højt kvalificeret niveau.

En advokatundersøgelse er en hurtig, diskret og effektiv analyse af et hændelsesforløb, hvor advokaten relativt hurtigt kan give en vurdering af, om der er grundlag for yderligere skridt.

Vores erfaringer

Kammeradvokaten gennemfører hvert år større undersøgelser af usædvanlige begivenheder hos private og offentlige virksomheder. Vores erfaringer betyder, at vi kan tilbyde uvildige, objektive og grundige undersøgelser, som en virksomhed typisk ikke selv vil kunne forestå.

Af de mere kendte sager, vi har medvirket i, kan nævnes:

 • IT Factory-sagen
 • DSB's undersøgelse af relationer til Waterfront
 • Milena Penkowas handlinger i forhold til Københavns Universitet
 • DONGs undersøgelse i forbindelse med Anders Eldrups fratræden
 • Undersøgelse af Sundhedstilsynets redegørelse for sagen om ”psykiateren fra Midtjylland”

Fordele for jer

En advokatundersøgelse indeholder udover en kortlægning og vurdering også en række anbefalinger, der gør det muligt at komme videre uden at skulle igennem en langvarig sag.

Med Kammeradvokatens advokatundersøgelser opnår I følgende fordele:

 • Adgang til mange års erfaring med analyse af komplekse juridiske forhold
 • Budgetsikkerhed og omkostningsbevidsthed
 • Uafhængighed og diskretion
 • Effektivt og digitalt sagsforløb
 • Jeres sag bliver behandlet af nogle af landets dygtigste jurister
 • Stor troværdighed og gennemslagskraft, hvis der er behov for at offentliggøre resultatet
 • Løsningsorienteret resultat, der hjælper virksomheden eller myndigheden med at komme godt videre

Vores specialister i rådgivningsområdet