Rådgivning

Forretningssucces kræver digital understøttelse af forretningen. Dette skal ske i en verden, der bliver mere og mere kompleks og konstant ændres. Udfordringen er at sikre, at digitaliseringen af forretningen sker inden for lovgivningens rammer og i takt med den hastige udvikling. Vi tror på, at det kan løses ved at gennemføre agile udviklingsforløb med indarbejdet legal compliance. Det kalder vi ”Agile Compliance”.

Agile Compliance

Digitaliseringen inden for lovgivningens rammer

Det er afgørende for private virksomheder og offentlige myndigheder, at digitaliseringen af forretningen overholder lovgivningen. Digitalisering af forretningen på lovregulerede forretningsområder indebærer imidlertid en høj juridisk risiko. I værste fald kan det føre til, at der udvikles en løsning, der ikke er lovlig eller ikke understøtter lovlige forretningsgange. Dette kan have store konsekvenser for forretningen, da de identificerede digitaliseringsgevinster ikke kan realiseres.

Sikring af legal compliance i agile projekter – Verified by KA

Agile udviklingsforløb vinder udbredelse i både det private og det offentlige. Vi har udviklet et koncept med en velafprøvet metode, der understøtter end-to-end legal compliance i den agile rejse fra vision til realiseret projekt (Agile Compliance). Konceptet er målrettet virksomheder og myndigheder, der skal digitalisere forretningen på lovregulerede forretningsområder. Vores rådgivning er baseret på dyb indsigt i kundens digitaliseringsbehov, og vi understøtter, at de forretningsmæssige mål realiseres på en lovlig måde i den agile proces. Vi indgår i de agile teams sammen med kunden, og bygger bro mellem forretning, teknik og jura. Vi inddrager kundens egne jurister, således at de kan anvende metoden fremadrettet.

Det agile projekt fra vision til realiseret digitalisering

Vi er et af landets største dedikerede teams af specialister inden for regulering og digitalisering. Vores erfaring med at rådgive kunder om agile projekter er omfattende. Vi bistår i alle stadier af den agile udviklingsproces – fra vision til realiseret digitalisering – og vores metode sikrer, at legal compliance indbygges i hele forløbet. Metoden dækker over fire faser i det agile projekt:

1. Vision og forberedelse af anskaffelse, hvor vi bl.a. bistår med fastlæggelse af strategi og juridisk scopeafgrænsning. Vi omsætter lovgivning til krav, der er tilpasset forretningens behov.

2. Den agile anskaffelse, hvor vi opstarter og understøtter den agile anskaffelsesproces med det mål at finde den rigtige løsning og leverandør. I den forbindelse gennemfører vi agile miniforløb, f.eks. proof of concept, under anskaffelsesprocessen. Vi udarbejder det agile kontraktgrundlag med kundens behov i centrum og med fokus på forretningsmæssig værdi.

3. Udvikling og test af løsning, hvor vi bistår med nedbrydning af krav ved brug af velafprøvede metoder med fokus på legal compliance. Inden løsningen idriftsættes, bistår vi med test og validering af legal compliance, så løsningen juridisk er ”Verified by KA”.

4. Kontraktstyring, hvor vi bistår med løbende sikring af legal compliance i kontraktperioden, f.eks. ved ændringer af lovgivning. Derudover understøtter vi kundens contract mangement og bistår i forbindelse med en eventuel tvist.

Se en præsentation om konceptet Agile Compliance her.

Vi tilbyder også et skræddersyet uddannelsesforløb i relation til gennemførelse agile it-projekter. Læs mere her.

Vi har mange års erfaring med at rådgive i agile it- og digitaliseringsprojekter med dedikeret fokus på værdiskabelse for kunden. Flere i teamet er certificerede i de anerkendte APMG-certificeringer; PRINCE2®, ITIL® og AgilePM®, og mange er certificerede it-advokater og juridiske eksperter i it-tvister.

Hvordan kommer vi i gang?

Vi tilbyder en startpakke, hvor vi i fællesskab med kunden identificerer et potentielt agilt projekt og udarbejder en foranalyse, der kan danne grundlag for en vurdering af, hvorvidt Agil Compliance skal iværksættes.

Kontakt en vores specialister i agile projekter

Kontakt en vores specialister for en uforpligtende snak om et konkret agilt digitaliseringsprojekt, eller hvis du i øvrigt ønsker at drøfte emner relateret til digitalisering eller agile projekter.

Vores specialister i rådgivningsområdet