Rådgivning

Vi rådgiver offentlige og private arbejdsgivere om alle de spørgsmål, der opstår i relation til de ansatte.

Ansættelsesret


Vi rådgiver offentlige og private arbejdsgivere om alle de spørgsmål, der opstår i relation til de ansatte.

Vores sager handler for eksempel om:

  • forståelse af overenskomstgrundlag
  • spørgsmål om afskedigelsers saglighed eller
  • virksomhedsoverdragelseslovens betydning i forhold til udbudsforretninger.

I kraft af vores viden om offentlige myndigheders forhold har vi for eksempel i forbindelse med kommunalreformen rådgivet de statslige myndigheder. Vi var med i hele forløbet fra det lovforberedende arbejde over implementeringen af kommunalreformen til gennemførelsen af en række retssager efter reformens gennemførelse.

Vi har særlig erfaring i forhold til tjenestemandsansatte og alle aspekter af denne ansættelsesform, herunder tjenstlige forhør og pensionsretlige spørgsmål.

Vores sager fører os vidt omkring. Vi fører således jævnligt retssager ved by-, lands- og Højesteret, tjenestemandsretten, Arbejdsretten og ved faglige voldgiftsretter.