Rådgivning

Vi rådgiver offentlige anlægsmyndigheder og selskaber, infrastrukturforvaltere samt staten og kommunerne som grundejere om alle aspekter ved erhvervelse af arealer og rettigheder, når omfattende infrastruktur- og anlægsprojekter gennemføres.

Arealerhvervelser og ledningsarbejder


Kammeradvokatens advokater på området for arealanvendelse og ledningsarbejder er specialister i ekspropriation, naboret, vejlovgivning og gæsteprincippet for ledninger.

Vi bistår med

  • udformning og forhandling af aftaler om arealerhvervelse
  • sikring af rettigheder 
  • udarbejdelse af deklarationsmateriale,
  • rådgivning om erstatningsspørgsmål og udgifter til ledningsarbejder ved omlægning af forsyningsledninger mv.

Vi er i vant til at indgå i et tæt samarbejde med tekniske såvel som andre juridiske rådgivere.

Vi fører også sager ved domstolene og de takserende myndigheder inden for alle områder af ekspropriationsretten, herunder i forhold til spørgsmål om ekspropriationers lovlighed, erstatningsspørgsmål, vejforhold samt om rækkevidden og forståelsen af gæsteprincippet.

Vi er det advokatkontor, der har ført flest retssager på ekspropriationsområdet, og vi har møderet for alle instanser ved domstolene.

Forum om ledninger

Kammeradvokaten har etableret et fagligt forum på ledningsområdet for offentlige myndigheder og anlægsselskaber, hvor der 3-4 gange årligt afholdes arrangementer, og hvor vi holder oplæg om aktuelle problemstillinger på ledningsområdet.

Læs mere her.