Rådgivning

Vi bistår i retssager om rådgiveransvar, herunder revisoransvar og advokatansvar samt om ansvar for bestyrelse og direktion.

Bestyrelsesansvar, revisoransvar og rådgiveransvar


Når der lides tab i forbindelse med selskabers konkurs, ved aktietegning eller ved virksomhedsoverdragelser, opstår ofte spørgsmålet, om selskabets ledelse, revisor og de involverede rådgivere burde have handlet anderledes end sket, og om dette ville have imødegået det pågældende tab. 

 

Vores erfaringer


Vi bistår i retssager om rådgiveransvar, herunder revisoransvar og advokatansvar samt om ansvar for bestyrelse og direktion.


Blandt nyere sager, vi har medvirket i, kan nævnes:

Ebh bank
Som advokat for Finansiel Stabilitet fører vi retssag om erstatningsansvar for bestyrelse, direktion og revisor i ebh Bank. Sagen vedrører et samlet krav på kr. 700 mio. og er berammet til hovedforhandling i Vestre Landsret med 100 retsdage i 2017/18.

IT Factory

Som kurator i IT Factory A/S fører vi den af konkursboet anlagte retssag mod revisionsfirmaet KPMG angående et erstatningskrav på ca. kr. 1 mia. for revisoransvar.

Vores specialister i rådgivningsområdet