Rådgivning

Vores biotekteam rådgiver danske og udenlandske biotek-virksomheder, investorer og købere af biotekvirksomheder om de juridiske forhold i relation til biotekvirksomheders livscyklus.

Biotek


Vores team af rådgivere med særlig indsigt i biotek-branchen er sammensat af specialister på tværs af vores specialegrupper inden for corporate/M&A, regulatoriske forhold, compliance og proces. Det giver os mulighed for at levere højt specialiseret rådgivning inden for alle juridiske områder i relation til biotekbranchen baseret på et indgående kendskab til den kommercielle virkelighed, som branchens aktører opererer i.

Vi bistår blandt andet med rådgivning i relation til:

  • Finansiering og investering

  • Selskabsretlige forhold og strukturering af incitamentsprogrammer

  • Kommercielle partnerskabsaftaler, strategiske samarbejder og joint ventures

  • Produktions- og distributionsaftaler

  • Køb og salg af biotekvirksomheder

  • Regulatoriske forhold og myndighedsgodkendelser

  • Patentkrænkelser

  • Konfliktløsning og retssagsførelse

Erfaringer og cases

Vores team af rådgivere har betydelig erfaring med kommercielle kontrakter og transaktioner inden for pharma- og bioteksektoren, både nationalt og internationalt. Vi har dyb indsigt i de komplekse regulatoriske forhold, som bioteksektoren er underlagt, og vores team af retssagsspecialister har omfattende erfaring med førelse af retssager, og herunder patentsager, for domstolene.

Centrale udfordringer

Med udgangspunkt i vores brede erfaring og dybe kommercielle forståelse tilpasser vi altid rådgivningen til den enkelte klient og den konkrete situation. Vi prioriterer et tæt samarbejde med klienten, og søger altid at levere løsningsorienteret og værdiskabende rådgivning.