Rådgivning

Vi har mange års praktisk erfaring med at udarbejde og implementere effektive compliance-programmer, der sikrer, at din virksomhed lever op til alle retlige krav samt øvrige retningslinjer.

Compliance og undersøgelser


Danske virksomheder er i dag underlagt et væld af juridiske forpligtelser på både nationalt og internationalt niveau. I tillæg hertil foreligger der en række øvrige retningslinjer samt ”best-practice”-regler. Særligt inden for områderne antikorruption og hvidvaskning er omfanget og kompleksiteten af kravene tiltaget inden for de senere år og det forventes, at denne tendens fortsætter.

 

Vores erfaringer

Hos Kammeradvokaten har vi mange års praktisk erfaring med at udarbejde og implementere effektive compliance-programmer, der sikrer, at din virksomhed lever op til alle retlige krav samt øvrige retningslinjer. Vi kigger i den forbindelse ikke blot på juridiske forhold men inddrager også økonomiske, strategiske og øvrige hensyn. Et robust compliance-program er i vores optik en afgørende forudsætning for langsigtet forretningsmæssig succes.

 

Større undersøgelser

Vi har  stor erfaring med at udarbejde undersøgelser for virksomheder og myndigheder om bestemte forhold.

 

En undersøgelse kan f.eks. vedrøre en mistanke om, at en virksomhed er blevet udsat for svindel eller anden virksomhedskriminalitet, og hvor der derfor er behov for at få undersøgt og dokumenteret omstændighederne nærmere. Vores undersøgelser kan vedrøre strafferetlige såvel som civilretlige forhold og retter sig både mod mindre og større virksomheder samt offentlige myndigheder. Vi har særlig kompetence inden for finanssektoren.

 

Vi gennemfører større undersøgelser i samarbejde med udvalgte partnere indenfor eDiscovery, Corporate Intelligence og andre relevante fagområder.

Kontakt

Vores specialister i rådgivningsområdet