Rådgivning

Vi bistår med digitalisering af sagsbehandling og selvbetjening i den offentlige sektor.

Digital forvaltning


Det offentlige står over for at skulle digitalisere traditionel sagsbehandling i selvbetjenings- og sagsbehandlingssystemer. Når forvaltningen digitaliseres, skal den relevante lovgivning, de almindelige forvaltningsretlige regler og de persondataretlige krav tænkes konkret ind i løsningerne. Dette følger både af ombudsmandens praksis og af principperne om privacy by design og default i den nye persondataforordning.

Vi omsætter forvaltningsretlige og persondataretlige krav til konkrete løsninger. Vi tilbyder juridisk sikring af løsningsbeskrivelser og krav, så løsningen udvikles compliant. Vi kan indgå som sparringspartner på alle trin af digitaliseringsprocessen, dvs. både før, under udbuddet og i udviklingsfasen.

Standardkravpakke sikrer opfyldelse af krav

Kammeradvokaten har udviklet en standardkravpakke, som med tilpasning til den konkrete løsning sikrer opfyldelse af de forvaltningsretlige og persondataretlige regler i udbudsmaterialet. Under udviklingen har vi erfaringer med at bistå med at nedbryde krav til det konkrete løsningsdesign, og vi tager medansvar for implementeringen af de juridiske regler i løsningen.

Vi har omfattende erfaring med at indgå i IT-udviklingsprojekter i samarbejde med andre kompetencer og rådgivere.

Vi bistår med:

  • Lovtjek i idéfase og validering af model eller bistand ved valg og udvikling af model

  • Bistand med standardkrav til kravspecifikation for lovgivningsmæssige krav, som tilpasses den valgte løsning

  • Validering af løsningsflow og compliant nedbrydning af krav i f.eks. epics og user stories

  • Brev- og kommunikationstjek for lovlighed

  • Legalitetsanalyse og tjek, herunder ved test

  • Validering af at persondatareglerne opfyldes i systemet