Rådgivning

Kammeradvokatens team af specialister har en meget bred erfaring i at rådgive om stort set ethvert aspekt inden for byggeriet. Vi er en af landets største og mest specialiserede afdelinger, og vi er bredt anerkendte for vores særlige ekspertiser. Teamet har en erfaring i store og komplekse byggerier – ofte med en væsentlig offentlig bevågenhed og samfundsmæssig betydning – der er særegen i det danske marked.

Entreprise


Vi bistår i alle sager, hvor vores klienter har brug for "tag over hovedet", hvad enten der er tale om nyopførelse af en bygning eller anskaffelse af et (evt. skræddersyet) lejemål/byggeri.

Vores rådgivning omfatter ofte hele processen fra "tanke til tag", hvor vi hjælper fra de første overvejelser om at flytte eller bygge frem til det tidspunkt, hvor den indflytningsklare bygning står færdig. Vi samarbejder tæt med kontorets øvrige specialister i f.eks. arealerhvervelse, ledningsomlægning, finansiering og transaktioner, miljøret mv., og vi kan derigennem tilbyde specialistkompetence på højeste niveau gennem hele processen.

Vores team

Vi er et team af specialiserede juridiske rådgivere og varetager sager for det offentlige Danmark, herunder staten, statslige selskaber, regioner, kommuner, forsyningsselskaber, universiteter og professionshøjskoler, ligesom vi bistår en række almene boligorganisationer/-selskaber. Endelig bistår vi også en række rent kommercielle aktører, herunder ejendomsudviklere og entreprenører og tekniske rådgivere.

Vi har et særdeles indgående kendskab til de udbudsretlige udfordringer, der er forbundet med den offentlige bygherres opførelse af nybyggerier, renoveringer mv. Vi har gennemført – og vundet – en række af de seneste års mest principielle kendelser ved Klagenævnet for Udbud, og vi rådgiver hver eneste dag offentlige bygherrer om, hvordan udbudsprocesser bedst struktureres, så det skaber mest værdi og det bedste købmandskab.

Vores bistand

Vi bistår omkring de entrepriseretlige forhold, fra

  • indgåelse af kontrakter,
  • løbende rådgivning under udførelse af arbejdet samt
  • håndtering af tvister, herunder syn og skøn, mediation og førelse af voldgiftssager.

Med udgangspunkt i vores solide kendskab til de almindelige kontraktformer i branchen bistår vi også, når en klient ønsker at udvikle sine samarbejdsformer og afprøve alternative fremgangsmåder i forbindelse med projekter, herunder i forbindelse med projektudviklingsaftaler og offentlige-private samarbejder (OPP).

Vores erfaringer

Vi bistår blandt andet Bygningsstyrelsen med en række af deres imponerende byggerier (KUA-byggerierne, Mærsk-byggeriet ved Panum, Niels Bohr Science Building, AU Health mv.), Region Hovedstaden med de igangværende sygehusbyggerier til et samlet meget stort mia. beløb, Femern A/S med etableringen af forbindelsen over Femern Bælt, en række almene boligorganisationer med både renoveringssager og nybyggerier, herunder via forskellige samarbejdsformer med private aktører, Kriminalforsorgen med etableringen af nyt fængsel på Falster, ejendomsudviklere med ejendomsprojekter både i og uden for København samt en lang række andre aktuelle og spændende sager.Kontakt

Vores specialister i rådgivningsområdet