Rådgivning

Vores kernekompetence er både rådgivning og konflikthåndtering. Baseret på et indgående kendskab til forsikringsbranchen og det regulerede marked anvender vi de komplekse regler i forhold til både myndigheder og virksomheder.

Erstatning og forsikring


Vores team af specialister har omfattende rådgivnings- og retssagserfaring og har baggrund i forsikringsbranchen og retsvæsenet og omfatter tillige certificerede mediatorer og voldgiftsdommere.

Vores specialviden og erfaring er skabt og udviklet gennem en årelang bistand til både offentlige myndigheder (statslige myndigheder, regioner og kommuner) og private virksomheder (navnlig forsikringsselskaber og forsikringsmæglere) og gennem etablerede synergier.

Vores kernekompetence er både rådgivning og konflikthåndtering. Baseret på et indgående kendskab til forsikringsbranchen og det regulerede marked anvender vi de komplekse regler i forhold til både myndigheder og virksomheder.

Vi arbejder med

  • Ansvar for offentlige myndigheder ved myndighedsudøvelse og faktisk forvaltningsvirksomhed

  • Domstolenes ansvar for deres virke og tinglysningsansvar

  • Ansvar, skade og driftstab onshore og offshore

  • Professionelt ansvar og ledelsesansvar

  • Personskade i forhold til de offentlige forsikringsordninger som f.eks. arbejdsskadesikring, patienterstatning og offererstatning samt arbejdsgiverens ansvar for arbejdsulykker

  • Skade relateret til infrastruktur – jernbaner, broer, veje – og bygninger

  • Produktansvar, navnlig i forhold til lægemidler og lægemiddelerstatningsordningen

  • Forsikringsprodukter ved f.eks. transport internationalt af museumsgenstande

  • InsurTech

  • Udbud og implementering af forsikringsprogrammer

Vi rådgiver i konkrete afgørelsessager og som led i lovgivningsprocessen, og vi anvender vores særlige erfaring med den generelle forvaltningsret, der har betydning for de relevante myndighedsområder.

Ved tvister møder vi ved de almindelige domstole i Danmark, på Færøerne og i Grønland, ved voldgift og ved mediation.

Vi har volumen til at håndtere store sagsporteføljer. Baseret på gennemprøvede processer, erfaringsopbygning og intern videndeling fra sådanne projekter sikrer vi den nødvendige ensartethed og effektivitet i opgaveløsningen, og vi kan hjælpe kunden med at forenkle egne arbejdsprocesser.

Kontakt

Vores specialister i rådgivningsområdet