Rådgivning

Vi hjælper myndigheder og virksomheder med at leve op til EU-reglerne og bistår med analyser af forholdet mellem dansk lovgivning og EU-ret samt spørgsmål om internationale forhold.

EU og internationale forhold


EU-regler og international ret påvirker i høj grad danske myndigheders og virksomheders hverdag og spiller ind på mange forskellige måder. EU-retten har stor indflydelse på mange juridiske forhold i Danmark, da en stor del af den nationale lovgivning udspringer af juridiske tiltag i EU. De EU-retlige domstole spiller derudover en stor rolle og bidrager gennem afgørende domme til den hastige udvikling af EU-retten, og dermed af dansk ret. 

Vi bistår vores klienter med at leve op til EU-reglerne og andre internationale forpligtelser. Vi forhandler i EU især med Kommissionen, og samarbejder løbende om sager, hvor kontakt med EU's institutioner, Kommissionen og Europa-Parlamentet er nødvendig.

Vores rådgivning

Vi dækker alle områder inden for EU-ret og folkeret, herunder:

  • Fri bevægelighed for varer, personer, tjenesteydelser og kapital

  • Fortolkning af EU-traktaten, EUF-traktaten, forordninger, direktiver og EU-retspraksis

  • Gennemførelse af direktiver og administration af forordninger

  • Fortolkning af internationale konventioner samt retspraksis

  • Grundrettigheder, for eksempel arbejdsrettigheder og sociale rettigheder

Vi har som det eneste advokatfirma i Danmark et specialiseret team, der udelukkende beskæftiger sig med EU-ret. Teamet har et indgående kendskab til den EU-retlige verden og samspillet med den virkelighed, som vores klienter opererer i.

 

Kontakt

Vores specialister i rådgivningsområdet