EU og internationale forhold

Vi hjælper jer med at føre sagen, så det rigtige resultat opnås – både ved de danske domstole, de EU-retlige domstole i Luxemburg og de internationale domstole.

Retssager om EU-ret og internationale forhold

 

Det kræver indgående kendskab til EU-retten, EU-institutionerne og EU-domstolenes retspraksis at fortolke og anvende EU-retten på danske forhold og manøvrere i det EU-retlige system.

Når der anlægges retssager mod staten, repræsenterer vi staten ved de nationale og internationale domstole, især Retten og EU-Domstolen, både i sager om præjudiciel forelæggelse og direkte sager. Vi fører også sager om internationale forhold, bl.a. om menneskerettigheder og folkeretlige spørgsmål.

Udover at håndtere den konkrete retssag overvejer vi, hvordan I kan undgå eventuelle fremtidige lignende problemstillinger. Vi bistår også med at afhjælpe eventuelle udfordringer, som en dom måtte medføre.

Vi har stor erfaring med og høj succesrate i retssager om EU-retlige forhold.