Rådgivning

Vi bistår i sager, hvor vores klienter har brug for "tag over hovedet", hvad enten der er tale om nyopførelse af en bygning, anskaffelse af et skræddersyet lejemål eller køb af en allerede eksisterende ejendom.

Fast Ejendom


Vores specialistteam inden for Fast Ejendom har stor erfaring, og har gennem årene bistået i nogle af de største sager inden for fast ejendom i Danmark. Vi sikrer et smidigt transaktionsforløb ved at investere den nødvendige tid, dedikation og ressourcer i alle sagens faser og dermed få gennemført en proces, der er skræddersyet til vores klients behov og ønsker.

Vi er specialister inden for:

  • Fast ejendomstransaktioner
  • Tilrettelæggelse af processer og strukturering af køb/salg af ejendomsporteføljer/ejendomsselskaber
  • Juridisk due diligence undersøgelser
  • Ejendomsudvikling og – projekter
  • Rådgivning til almene boligorganisationer
  • Lejeret
  • Finansiering af fast ejendom
  • Tinglysning

Sådan arbejder vi

Vi lægger særlig vægt på at forstå klientens forretning, så vi derved kan målrette vore rådgivning i forhold til klientens juridiske og kommercielle behov og udfordringer. Ved at kende klientens risikoprofil, investeringshorisont mv. yder vi en værdiskabende rådgivning og fungerer over for klienten som særlig betroet rådgiver og ikke blot som advokat.

Vi skaber nærhed til klienterne ved tidligt i sagsprocessen at sammensætte det rigtige hold af erfarne rådgivere til at varetage klientens interesser. Det er vores erfaring, at et mindre sagsbehandlingsteam primært bestående af erfarne specialister, kan yde en højere grad af kommerciel og værdiskabende rådgivning til klienten, med fokus på omkostningseffektiv rådgivning samt et højt fagligt niveau.

Kontakt

Vores specialister i rådgivningsområdet