Rådgivning

Vi rådgiver finansielle virksomheder og offentlige myndigheder i anvendelsen og fortolkningen af de komplicerede regler om finansiel virksomhed og værdipapirer.

Finansiel regulering


Kravene til finansielle virksomheder bliver stadigt mere komplekse og omfattende. Antallet af regler er støt voksende, og selv for store finansielle virksomheder kan compliance være en betydelig udfordring. Vi rådgiver om forståelsen og anvendelsen af reglerne og sikrer, at vores kunder kan agere på lovlig vis og på en måde, der er hensigtsmæssig for deres forretning.

Vi bistår blandt andet med rådgivning i relation til:

  • Tilladelseskrav

  • Kapitalfremskaffelse

  • Solvens- og likviditetskrav

  • Fusioner og overdragelser

  • Forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering

  • Investor- og forbrugerbeskyttelse

  • Ejer- og ledelsesforhold

Erfaringer og cases

Vores rådgivning er baseret på et indgående kendskab til den danske og EU-retlige regulering på området. Vi fortolker og anvender disse komplekse regler i relation til både offentlige myndigheder og finansielle virksomheder, herunder danske og udenlandske fondsmæglerselskaber, investeringsrådgivere, investeringsforeninger (UCITS) samt alternative investeringsfonde og forvaltere heraf. Vi bistår i den forbindelse bl.a. med registrering hos Finanstilsynet samt indhentning af tilladelser og godkendelser fra Finanstilsynet, som vi har en unik samarbejdsrelation til.

Kontakt

Vores specialister i rådgivningsområdet