Rådgivning

Vi rådgiver private virksomheder og myndigheder om komplekse finansielle instrumenter, herunder derivat- og repo-aftaler.

Finansielle instrumenter


Vores team af specialister har indgående kendskab til finansielle instrumenter og yder rådgivning i forbindelse med de indledende forhandlinger, struktureringen samt eksekveringen af eksempelvis swaps, options, futures og repo-aftaler under de relevante rammeaftaler (ISDA, GMRA, GMSLA eller bankens egen rammeaftale).

Vores team har et tæt samarbejde med specialisterne i vores specialegrupper inden for M&A, kapitalmarkeder, finansiering, regulatoriske forhold samt proces, således at vi har mulighed for at levere højt specialiseret rådgivning med fokus på de juridiske udfordringer og den kommercielle virkelighed.

Vi bistår blandt andet med rådgivning i relation til:

  • Prime brokerage

  • Netting og finansiel sikkerhedsstillelse

  • Værdipapirlån og repo-aftaler

  • Strukturerede produkter

  • Clearing

Vi rådgiver endvidere om de særlige regler, der gælder for kommuners og regioners indgåelse af terminsforretninger med henblik på kurs- og rentesikring i forbindelse med lånoptagelse, repo-aftaler samt omlægning af lån ved hjælp af rente- og valutaswap-aftaler.