Rådgivning

Kammeradvokaten er specialiserede i at rådgive finansielle teknologi (FinTech) virksomheder.

FinTech

Begrebet FinTech anvendes om virksomheder, der ligger i krydsfeltet mellem finanssektoren og IT-sektoren. FinTech dækker over såvel start-up IT-virksomheder som store finansielle spillere, der blandt andet udvikler og leverer finansielle ydelser på områder som crowdlending, equity crowdfunding, digitale betalingsløsninger, handel med digitale valutaer, herunder Bitcoins og blockchain teknologi, og handel med værdipapirer og valuta.

FinTech er i rivende udvikling, og der bliver hvert år foretaget store globale investeringer i FinTech virksomheder. Vi bistår med at skabe overblik på et område præget af hastig udvikling.

Vores rådgivning

Vi rådgiver om forståelsen og anvendelsen af reglerne om betalingstjenester (”PSD og PSD II”), reglerne om hvidvask og finansiering af terrorisme (”AML” og ”KYC”), MiFID, MiFID II, MiFIR og FAIF, samt reglerne om håndtering af data.

Mange FinTech virksomheder skal have tilladelse og underlægges Finanstilsynets tilsyn. Vi har indgående kendskab til tilsynets praksis og de krav, der stilles til nystartede finansielle virksomheder, og vi har omfattende erfaring med både anvendelse og fortolkning af de danske og EU-retlige tilladelseskrav mv.

Erfaringer

  • Rådgivning om og bistand ved ansøgning om tilladelser fra Finanstilsynet
  • Strukturering af dokumentation til equity crowdfunding og crowdlending platforme
  • Generel rådgivning om digitale betalingsløsninger
  • Exchange platforme for digitale valutaer (f.eks. Bitcoins)
  • Rådgivning om virksomheder, hvis teknologi er baseret på blockchain
  • Digitale wallet-udbydere
  • Onboarding-løsninger til den finansielle sektor og compliance ved overholdelse af reglerne om AML og KYC
  • Rådgivning om behandling og opbevaring af data og personfølsomme oplysninger