Rådgivning

Fonde og selvejende institutioner


En fond fører til noget uigenkaldelig, så det er vigtigt, at der træffes de rigtige valg fra begyndelsen.

Vi har omfattende erfaring med at stifte fonde og selvejende institutioner samt med i øvrigt at rådgive om, hvorledes eksisterende fonde og selvejende institutioner bedst organiserer sig. Vores rådgivning er baseret på erfaringer fra stiftelsen af et stort antal almene og erhvervsdrivende fonde samt selvejende institutioner. Vi har derved et indgående kendskab til fondsmyndighedernes praksis.

Vi rådgiver bl.a. om følgende:

  • Etablering af fonde og selvejende institutioner med vedtægter, stiftelsesdokument, forretningsorden for bestyrelsen m.v.

  • Ændring af vedtægter for fonde og selvejende institutioner

  • Omorganiseringer, herunder fusioner

  • Corporate Governance

  • Ledelsesforhold, herunder risiko for ledelsesansvar

  • Drøftelser med tilsynsmyndigheder