Rådgivning

Vi rådgiver offentlige og private selskaber ifm. planlægning og gennemførsel af infrastrukturprojekter, trafikkøb og offentlige private partnerskaber.

Infrastruktur og udbud


Udbygning og vedligeholdelse af det moderne samfunds infrastruktur sker i tæt samarbejde mellem det offentlige og private baseret på kontrakter tildelt efter EU-udbud. Det er ofte længerevarende kontrakter af stor samfundsmæssig betydning - og for de private partnere er opgaverne økonomisk og kommercielt vitale.

Det offentlige forventer "value for money" og budgetoverholdelse. Det stiller betydelige krav til kontrakterne og udbudsmaterialet, der udfordres i den skærpede konkurrence om de betydelige opgaver. Det er vigtigt, at de private virksomheder får mulighed for lige og fair konkurrence baseret på klare udbudsbetingelser.

Vi hjælper det offentlige, boligselskaber, trafikselskaber og energiselskaber med at planlægge og gennemføre infrastrukturprojekter, trafikkøb og offentlige private partnerskaber. 

Vores erfaring på området er betydelig og stammer fra en lang række projekter om veje, broer, byomdannelse, havneanlæg og jernbaner, ligesom vi har omfattende erfaring med udbud af tog- og færgetrafik.

Vores rådgivning

Vores opgaver favner bredt:

  • Vi planlægger udbud sammen med kunden, herunder udbudsmodel - gerne med ansvar for projektledelsen

  • Vi gennemfører udbudsforretninger med udbud med forhandling, konkurrencepræget dialog eller som alm. begrænset udbud

  • Vi skriver kontrakt og udbudsdokumenter

  • Vi fører rets- og voldgiftssager, samt mediation, når der opstår tvister i kontraktforhold, ligesom vi fører sager for Klagenævnet for Udbud

Når markedet skal testes

Et udbud bør strikkes sammen, således at markedet får optimale muligheder for at afgive skarpe bud til fordel for alle parter. Vi har et koncept for test af markedet. Efter en drejebog, som tilpasses fra sag til sag, gennemfører vi teknisk dialog med markedet.

Det har vi blandt andet gjort i samarbejde med forsvaret i forbindelse med udbud af facility management.

Kontakt

Vores specialister i rådgivningsområdet