Insolvens og rekonstruktion

Vi rådgiver offentlige og private kreditorer med håndteringen af internationale problemstillinger på insolvensområdet.

Internationale problemstillinger

Når en skyldner har aktiver eller aktiviteter i udlandet, kan det skabe en række retlige og praktiske udfordringer for den kreditor, der ønsker at opnå fyldestgørelse via en realisation af skyldnerens udenlandske aktiver.

Vi hjælper med at afdække de retlige og faktiske forhold, der er nødvendige for at træffe beslutning om, hvorvidt og hvordan vores kunder kan opnå fyldestgørelse via skyldnerens udenlandske aktiver. Vi har et stærkt netværk af advokater og andre rådgivere i udlandet, hvilket skaber grundlag for en hurtig og effektiv indsats på tværs af landegrænserne. 

Vi kan blandt andet hjælpe med

  • rådgivning om inddrivelse i udlandet

  • anerkendelse af danske konkursdekreter i udlandet

  • afvikling af datterselskaber i udlandet og

  • realisation af ejendomme i udlandet, samt

afdækning af transaktioner med selskaber beliggende i skattely.

Erfaringer og cases

  • Salg af ferieressorts i Bulgarien

    Siden 2011 har vi beskæftiget os med afviklingen af Firstline Estates A/S-koncernen. Arbejdet har omfattet sikring af driften af to ferieressorts på den bulgarske sortehavskyst, planlægningen af en struktureret salgsproces, omstrukturering og afvikling af et stort antal bulgarske kapitalselskaber. Sagen omfatter tillige golfhoteller i Frankrig og et grundstykke i Montenegro.

  • Pengejagt i Fjernøsten

    I forbindelse med efterforskningen af danmarkshistoriens største momskarrusel (”Gul Feber”) har vi via danske konkursboer etableret konkurser over en række selskaber i Fjernøsten, gennemført retssag om hjemtagelse af indefrosne midler i England samt koordineret førelsen af retssager i England, Fjernøsten og De Hollandske Antiller.