Insolvens og rekonstruktion

Vi hjælper offentlige og private kreditorer med at afdække, beskytte og optimere deres kreditorposition, når en skyldner, låntager eller samhandelspartner kommer i økonomiske vanskeligheder.

Kreditorrepræsentation


Når en virksomhed kommer i økonomiske vanskeligheder, opstår der mange spørgsmål for virksomhedens kreditorer og samhandelspartnere. Vi hjælper vores kunder med at afdække forholdet til den nødlidende virksomhed, herunder ved en gennemgang af sagsforløb, aftalegrundlag og eventuelle sikkerhedsdokumenter.

Vi hjælper desuden med at fastlægge og eksekvere en strategi for den videre håndtering af den nødlidende virksomhed. Vores bistand kan omfatte:

  • forhandling og indgåelse af henstandsaftaler

  • låneaftaler

  • sikkerhedsdokumenter

  • stand-still aftaler, eller vi kan bistå med et inddrivelsesforløb over for den nødlidende virksomhed, herunder ved tiltrædelse af virksomhedspant og andre sikkerheder, indgivelse af konkursbegæring eller foretagelse af udlæg eller arrest.

Fokus for vores rådgivning er altid, hvordan vi kan sikre det bedst mulige resultat for vores klienter under hensyntagen til de retlige, økonomiske og politiske rammer, der er styrende for klientens virkelighed.

Erfaringer og cases

  • Gyldighed af pantsætninger

    I 2014 har vi repræsenteret et større dansk pengeinstitut i forbindelse med en landsretssag om gyldighed af en række sikkerheder, som pengeinstituttet har modtaget i en ejendom i det centrale København. Klienten blev frifundet for et krav i størrelsesordenen ca. kr. 10 mio.

  • Afvikling af bankgæld under stand-still aftale

    Siden 2010 har vi bistået finansielle kreditorer i forbindelse med afviklingen af engagementer for mere end kr. 2,5 mia., herunder forfalden bankgæld for samlet mere end kr. 800 mio. I forbindelse med en indgået stand still-aftale mellem bankerne og låntager har vi bistået ved realisation af ejendomme og skibe for mere end kr. 2 mia., herunder salget af ejendomsportefølje for kr. 1 mia. til engelsk kapitalfond.