Insolvens og rekonstruktion

Vi rådgiver om rekonstruktion af nødlidende virksomheder og bistår med omstruktureringer, forhandling af nye kontrakter, frasalg af forretningsområder, virksomhedsoverdragelser og frivillige akkorder. Vi kan påtage os hvervet som rekonstruktør i skifteretten.

Rekonstruktion og omstrukturering

Når en virksomhed rammes af økonomiske vanskeligheder opstår spørgsmålet, hvordan værdien af virksomheden kan sikres til gavn for kreditorer, medarbejdere og samfundet.

 

Der skal ofte handles hurtigt. Vores rådgivning om rekonstruktioner og omstruktureringer bygger på en stærk faglighed og mange års erfaring. Vi stiller op med kort varsel og hjælper med at afdække det faktum, der er relevant for at kunne træffe beslutning om det videre forløb.

 

Vi hjælper med at få skabt det fornødne beslutningsgrundlag og med at eksekvere på de beslutninger, der træffes. Sædvanligvis hviler vores bistand til rekonstruktioner på et stærkt kreditormandat. Vi har derfor stor erfaring med at understøtte en dialog mellem den nødlidende virksomhed og interessenterne i rekonstruktionen.

 

Erfaringer og Cases

  • BG Salmon under rekonstruktion
    Indenretlig rekonstruktion af nødlidende handels- og industrivirksomhed med aktiviteter i Danmark og Polen. Vi blev af kreditorerne anmodet om at gennemføre en rekonstruktion, efter at virksomheden i forbindelse med en række uheldige kontraktmæssige dispositioner havde realiseret betydelige tab.