Insolvens og rekonstruktion

Vi har stor erfaring med at føre rets- og voldgiftssager på insolvensområdet. Vores fokus er en effektiv retssagsførelse, der skaber det bedst mulige resultat for klienten

Retssager og voldgiftssager om insolvens

Insolvensområdet er kendetegnet ved, at alle kreditorer normalt ikke kan få fuld betaling af deres tilgodehavende. Dette grundvilkår fører ofte til retslige tvister. Nogle gange fordi kreditorer er uenige om fortolkningen af et indbyrdes aftalegrundlag. Andre gange fordi et konkursbo har fundet anledning til at rejse et omstødelses- eller erstatningskrav mod kreditorer, samarbejdspartnere, ledelse eller rådgivere.

 

Vi fører retssager på vegne af konkursboer og kreditorer på insolvensrettens område. Vores fokus er en effektiv retssagsførelse, der skaber det bedst mulige resultat for klienten. Vores erfaring med og kendskab til retsområdets aftaledokumenter, grundvilkår og forretningsgange sætter os i stand til at håndtere tvister af enhver karakter, herunder store, komplekse omstødelses- og erstatningssager.

 

Erfaringer og cases

  • KPMG-erstatningssagen

    Som kurator i IT Factory A/S fører vi den af konkursboet anlagte retssag mod KPMG angående et erstatningskrav på ca. kr. 1 mia. for revisoransvar.

  • Omstødelsessager mod SKAT

    Vi repræsenterer løbende SKAT i retssager angående omstødelseskrav vedrørende skatte- og momsbetalinger. Insolvensafdelingen har således stor erfaring med at repræsentere institutionelle “sagsøgte” i omstødelsessager og i den forbindelse tilrettelægge retssagsførelsen på en effektiv og strategisk hensigtsmæssig måde under hensyn til klientens særlige position og praksis.

  • Voldgiftssag om misligholdelse

    I forbindelse med ydelsen af en række syndikerede lån (projektfinansiering) havde to banker indgået en række salgs- og samarbejdsaftaler. Vi bistod i 2013 den ene af bankerne i en voldgiftssag angående fortolkningen af samarbejdsaftalerne. Vores klient fik medhold i, at samarbejdsaftalerne ikke var misligholdt af vores klient, og at den anden bank var forpligtet af en række garantier vedrørende de nævnte projekter.