Insolvens og rekonstruktion

Vi repræsenterer offentlige og private kreditorer i sager, hvor en skyldner, låntager eller samarbejdspartner har udvist svig eller retsstridig adfærd.

Svig og retsstridig adfærd

Offentlige og private kreditorer kan af og til befinde sig i den uheldige situation, at en skyldner, låntager eller samarbejdspartner har udvist svig eller retsstridig adfærd. Men hvordan får man mest muligt ud af en sådan situation?

En sådan adfærd skaber et tillidsbrud, der kan nødvendiggøre indgribende retsskridt i form af fogedforbud, arrest eller konkursbegæring for at stoppe den retsstridige adfærd eller for at sikre tilbageværende aktiver. Det kan også være nødvendigt at afdække muligheden for at tilvejebringe flere aktiver ved at anlægge retssager eller foretage yderligere inddrivelsesskridt mod bagmænd, samhandelspartnere, ledelsesmedlemmer, rådgivere eller andre ansvarlige.

Vi har stor erfaring med at hjælpe kreditorer med at få mest muligt ud af en dårlig situation. Vi hjælper med at afdække retlige muligheder og med at eksekvere en inddrivelsesstrategi for at kortlægge hændelsesforløb og tilvejebringe skjulte aktiver. 

Erfaringer og cases 

  • ”Gul Feber”-komplekset

    I perioden fra februar 2004 og frem har vi rådgivet skatte- og afgiftsmyndighederne i forbindelse med momskarruselsvigs-komplekset kaldet ”Gul Feber”.

    Arbejdet har bl.a. omfattet kuratorhverv i 10 danske selskaber, deltagelse i styregrupper med en række myndigheder og etablering af konkurser i udlandet samt førelse af retssager i udlandet samt en faktuelt kompliceret erstatningssag i Danmark.

  • IT Factory A/S u/k

    I tæt samarbejde med SØIK har vi som kurator deltaget i sporingen og inddragelse af aktiver og penge i udlandet samt afdækningen og opklaring af en række tilfælde af bedrageri, underslæb og dokumentfalsk.