Rådgivning

Vores rådgivning dækker en bred vifte af sagstyper navnlig vedrørende ophavsrettigheder, patenter, domæner, varemærker og andre navnerettigheder samt forretningshemmeligheder.

IPR - Immaterielle rettigheder

Immaterialret

Immaterielle rettigheder repræsenterer en stadigt stigende værdi bl.a. som følge af digitaliseringen. Både rettighedshavere og brugere af beskyttet materiale har derfor også i stigende grad fokus på rettigheder.

For rettighedshaverne handler det om at beskytte, kommercialisere og håndhæve de immaterielle rettigheder så effektivt som muligt. Brugerne har derimod en interesse i at opnå adgang til at benytte det beskyttede materiale på de bedst mulige vilkår.

Dine behov og vores bistand


Brugere af beskyttet materiale

Har du brug for bistand til at forhandle, indgå eller fortolke aftaler, der giver dig ret til at benytte beskyttet materiale på de bedst mulige vilkår? Eller har du måske ligefrem brug for at erhverve selve immaterialretten til beskyttet materiale? Så har vi ekspertisen og erfaringen til at bistå dig.

Vi forhandler, udarbejder og fortolker aftaler for brugere af beskyttet materiale, ligesom vi fører nævns-, rets- og voldgiftssager om sådanne aftaler samt om påståede rettighedskrænkelser.

Rettighedshavere

Har du brug for at opnå beskyttelse, kommercialisere eller håndhæve dine immaterielle rettigheder? Så har vi ekspertisen og erfaringen til at bistå dig.

Vi bistår med registrering og opnåelse af rettigheder. Vi forhandler, udarbejder og fortolker aftaler om rettigheder; det gælder både aftaler om overdragelse af selve immaterialretten og aftaler om tildeling af brugsrettigheder. Vi fører desuden sager om rettighedskrænkelser, herunder forbudssager.

Retsområder


Ophavsret
Vi bistår brugere og rettighedshavere med at forhandle, udarbejde og fortolke aftaler om ophavsrettigheder, ligesom vi fører nævns, rets- og voldgiftssager på området.

Kontakt: Mette Lindskoug og Maiken Toftgaard.

Varemærkeret
Kontakt: Henrik Nedergaard Thomsen og Regitze Aalykke Hansen.

Patentret
Kontakt: Henrik Nedergaard Thomsen og Regitze Aalykke Hansen.

Markedsførings- og forbrugerret

Vi bistår klienter med at sikre overholdelse af den omfattende og detaljerede regulering af markedsføringsaktiviteter og e-handel, ligesom vi bistår ved forhandlinger med relevante myndigheder, håndterer tvister og fører retssager på området.

Kontakt: Jacob Pinborg, Maiken Toftgaard og Anders Schäfer.